ศึกษาวิเคราะห์เรื่องกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ = An Analytical Study of Kathina in Theravada Buddhism in Integrated Appoach /

ผู้แต่ง
ผจญ คำชูสังข์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3138 ผ143ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฐ) 222 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.