เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก = The Sufficiency Economy ib Buddhist Life Style as Depicted in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
โสภณ ขำทัพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ส979ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฒ) 369 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.