การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและขุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ = The Ways in Work of the Committee in Village and Town Community Funds : A Case Study of Tambon Phulaenchang, Nakhu Sub-District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
รำเพย ประเสริฐหล้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.76 ร464ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
Physical description
(ก-ซ) 108 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.