การมีส่วนร่วมของประชาคมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร = Community's Participation in Operating of Tambon Administration Organizations : A Case Study of Tambon Wangkhaem, Khlongkhlung District, Kamphaengphet /

ผู้แต่ง
เอกชัย ม่วงงาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 อ873ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฌ) 85 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.