บูรณาการการดำเนินชีวิตที่ดีของชาวพุทธด้วยหลักสติในพุทธปรัชญาเถรวาท = Intergration of Living a Good Life with the Minfulness Principles in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระอุดมธีรคุณ (สมคิด จินฺตามโย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 อ785บ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ) 246 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.