รูปแบบการใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาไทยตามแนวพุทธปรัชญา = The Model of Thai Penal Code Provisions Consistent with Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ณัฏฐ์สกุล พลายเพ็ชร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30134 ณ318ร 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฏ) 267 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.