การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีพัฒนานักเรียนด้วยหลักคำสอนเรื่องไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Waysin Development Students Using the Threefold Training Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พันธนันท์ นฤภัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 พ564ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฌ) 131 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.