การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจิตในปรัชญาของวิลเลียม เจมส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท = A Comparative Study of the Concept of Mind in William James's Philosophy and Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาอำนาจ พลปญฺโญ (สวัสดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 อ686ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฎ), 124 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.