การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทานบารมีในเวสสันดรชาดก = An Analytical Study of Danaparami in Vessantara Jataka /

ผู้แต่ง
พระมหาเศกสิทธิ์ รตนโมลี (แก้วหาวงศ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3184 ศ845ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฐ), 233 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.