การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Administration According to the System of Students' Aid and Supervision at Ban Wiangfang School, Fang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ธนวรรณ พื้นผา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.4 ธ152ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ด) 223 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.