ความเข้าใจเรื่องบุญและบาปในพระพุทธศาสนาเถรวาทของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี = Understanding of Punnaa and Papa in Theravada Buddhism of the Fourth Level Students at Wachiradhammsopit School, Banlaem District, Phetchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระชัยรัตน์ สิริรตโน (ชัยเฉลิม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ช424ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ต) 127 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.