การนำหลักคิหิธรรมไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาวัยรุ่น = An Application of Gihidhamma to the Solution of Adolescence's Problem /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญธาตุ ธมฺมธโร (คำมะลิ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 บ471ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ญ) 120 หน้า ; 30 ซม.