การดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ = Living a Life According to Sikkhattaya of Students in Matthayomwatmaisamutkitwittayakom School, Phrasamutchedi District, Samutprakan Province /

ผู้แต่ง
พระมหากิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโก (หนูสุรา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ก675ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ต) 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.