วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ = Narkbhut Paritat Journal /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ม226ว 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2559
Physical description
158 หน้า : 26 ซม.