การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม = Relinguishment of Kodha According to Buddhadhamma /

ผู้แต่ง
สุภา ศรีสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 152.8 ส837ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 178 หน้า ; 30 ซม.