การดำเนินชีวิตที่มีความสุขของข้าราชการพลเรือนวัยเกษียณตามแนวพุทธบูรณาการ = The Happy Way of Life of the Retired Civil Servants According to the Integrative Buddhist Principles /

ผู้แต่ง
สิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส717ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 249 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.