วารสารอักษรศาสตร์ = Journal of Letters /

Corporate Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1