วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ = Social Science Review /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ม226ว 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
320 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.