การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าของพระรัตนตรัยฐานะเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ = An Analytical Study of the Value of the Triple Gems as the Refuge of Buddhists /

ผู้แต่ง
วุฒิธรรม จันทร์ทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.313 ว862ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ญ) 217 หน้า ; 30 ซม.