การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาของนักธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป : ศึกษาเฉพาะกรณี เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ กรุงเทพมหานคร = An Application of Buddhist Philosophy of Garment Businessmen in Their Business : A Case Study of the Platinum Fashion Mall, Bangkok /

ผู้แต่ง
รจิต สิทธิศาสตร์สกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ร121ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ถ) 201 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.