การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 = A Study of Child Caring Ststem Management in Primary Education Service Area Office 2, Ayutthaya /

ผู้แต่ง
รัตตินันท์ ไตรเรืองศักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 ร366ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ซ) 90 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.