การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด = Operarions of Education Quality Assurance in Office of Non3Formal and Imformal Education Office in Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วารุณี ไชยกุฉิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 374 ว486ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ช) 167 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.