การจัดการไฟป่าโดยใช้ภูมิปัญญาชาวปกากะญอ บ้านแม่คองซ้าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The Application of Pakakayor's Local Wisdom in Bush-Fire Prevention /

ผู้แต่ง
นิคาร ไชยมหา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.37 น552ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ซ) 120 หน้า : 30 ซม.