การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเทศกาลวันเงาะโรงเรียนนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's Participation in Rongrian Rambutan Fair Festival in Bannasan District, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
พระพิทยา อติเมโธ (แป้นรอด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 394.5 พ671ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ต) 257 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.