การประยุกต์ใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร = Application of Buddhist Princirles in Living a Life of Higher-Secondary Education Students, Sriyapai School, Mueang District, Chumphon Province /

ผู้แต่ง
พระมหาดำริ ถาวรธมฺโม (เสียมศักดิ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ด516ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ท) 179 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.