การประยุกต์ใช้พละ 5 ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Application of Bala Principles in Community Development of Nongbua Community People, Mueang District, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
พระชัยวิชิต จิตฺตถาวโร (หนูคง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ช434ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ต) 164 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.