การดำเนินงานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของครูพื้นที่พิเศษ อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ = Implementing the Learning Process Rdform af Teachers in special Area, Chom Thong District, Office of Chiang Mai Education Area 6 /

ผู้แต่ง
อัมพวัน แก้วสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.155 อ556ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ต) 163 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.