กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหมอพื้นบ้านในชุมชนบ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = The Transference Process of Body Knowledge on the Traditional Medicine in Ban Pong Community, Tambon Inthakhin, Mae Taeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระวีระชาติ เตชวณฺโณ (บุญทา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 615.321 ว844ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฏ) 164 หน้า ; 30 ซม.