การนำหลักทิศ 6 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of 6 Directions in Daily life of People, Changlan District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระกันตพล กนฺตธมฺโม (แดงสิงห์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ก389ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ท) 183 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.