การนำหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอร่องพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sappurisadhamma in Work Performance of Municipality Personnel in Work Performance of Municipality Personnel in the Area of Ronphibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระชรินทร์ ปภาโส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ช213ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-น) 220 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.