การบรรเทาทุกข์ตามแนวสติปัฏฐาน 4 = Suffering Relief According to Four Foundations of Mindfulness /

ผู้แต่ง
น้ำนิตย์ ตันติศิริวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 น519ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ถ) 356 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.