การดำเนินชีวิตตามหลักเบญจศีล เบญจธรรมของประชาชนอำเภอหากใหญ่ จังหวัดสงขลา = The Way of Life Based on Panca-Sila and Panca-Dhamma of People in Hatyai District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พระอธิชาติ ฐานิสฺสโร (อดิษสร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 อ138ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ท) 201 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.