การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ = Project feasibility study and appraisal /

ผู้แต่ง
ธมกร ธาราศรีสุทธิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3