วารสารการบริหารปกครอง = Governance Journal /

ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560