กระแสพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อวัฒนธรรมไทย = A Study of Mahayana Buddhist Influence Towards Thai Culture /

ผู้แต่ง
ภควดี เลิศกาญจนวัติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ภ116ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฏ) 365 หน้า ; 30 ซม.