วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม = Nakhon Phanom University Journal/

Corporate Author
มหาวิทยาลัยนครพนม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2560