การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = The Administration Infrastructure of Sub-District Administrative Organization in Kamphaengsaen District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
เจษฎาภรณ์ แย้มสำราญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.29 จ755ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ท) 168 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.