การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร = People's Particiapation in the Executive Monks' Aspect of Public Contribution in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูกิตติสาครธรรม (ศิริ กิตฺติธโร/วิมานจันทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30136 ก675ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ด) 160 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.