การดำเนินงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร = Personnels' Duty Performance Accord with Iddhopadha 4 in Samut Sakhon Community College /

ผู้แต่ง
พระครูสมุห์ชาตรี ปริปุณฺณสีโล (เต่าทอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ช514ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฏ) 138 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.