การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการบริหารงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Executive Monk's Participation in Administration of Khon Kean Provincial Governor-Monks : A Case Study of Chumphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
พระสำเนียง ปภสฺสโร (หอมชาลี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ส693ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ณ) 146 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.