กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = The Process for Strengthening of Democracy in Omnoi Sophon Chanupatham School, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระพงษ์ศิริ สิริสมฺปนฺโน (สุลำนาจ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.115 พ164ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ณ) 168 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซมม.