ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการตามหลักอิทธิบาท 4 ของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Student's Satisfaction with Services in Accord with Iddhipada 4 of Personels of Omnoi Vocational Municipality College, Krathum Bean District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
ประเสริฐ นวลสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ป418ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฒ) 138 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.