วารสารวิชาการ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Journal of Human and Society Faculty of Humanities and Social Sciences, Sisaket Rajabhat University /

ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ม226ว 2560
พิมพ์ลักษณ์
ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
160 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 20.5 ซม.