การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี = Tambon Administrative Organization's Administration : A Case Study of Tambon Administrative Organization in Num Yuen District, Ubonratchatani Province /

ผู้แต่ง
พระศริวนาท สุนฺทโร (ศรีสุธรรณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ศ174ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ถ) 204 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.