การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการทำประชาคมตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = People's Participation in Tambon Civil Society Development of Tambon Administrative Organization, in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
สุภาวดี ประเสริฐพงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.04 ส839ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ณ) 196 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.