ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร = People's Attitutes Towards the Executive Monks' Role in Religious Service in Muang District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระมหาอาคม โกวิโท (ปรียงค์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 อ591ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ณ) 143 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.