ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The People's Opinion Towards Promotion of Religion Art and Culture of Administrative Organization in Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิทธิการโกศล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.7 ส721ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ถ) 177 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.