การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Good Governance-Based Management of Wat Salaloi (Royal Monastery) Muang District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต (ไชยชาติ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ส888ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ฌ) 141 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.