การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Good Governance-Based Management of Ban Maet Withayakhan School, Tambon Sa At Sombun, Muang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระมหาอภัยจิตร อาภาโร (สีรักษ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ247ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ณ) 163 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.