การดำรงชีวิตตามหลักอายุวัฒนธรรมของผู้สูงอายุใน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย พ.ศ. 2549 = Ayrwattanadham on the long life villagers in Tambon Nao Amphur Muang Loei privince in 2006 /

ผู้แต่ง
ประภาส ลาวัณย์ศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 362.6 ป346ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
Physical description
111 หน้า ; 29 ซม.